TPMS Kontrola pritiska u gumama

Sistem za kontrolu pritiska u gumama TPMS upozorava kada je pritisak u gumama nedovoljan. Pravilan pritisak smanjuje potrošnju goriva, pruža prijatnost i komfor u vožnji i precizne reakcije na pokrete upravljača

TPMS upozorava vozača na nizak pritisak. Optimalan pritisak u gumama smanjuje potrošnju goriva, pruža maksimalan komfor u vožnji kao i precizne reakcije na pokrete upravljača a time se produžava i upotrebni vek guma. Prema direktivi EU, od 1. novembra u svim novim automobilima obavezno će se koristiti sistem za kontrolu pritiska u gumama TPMS.“TPMS upozorava vozača na nizak pritisak. Optimalan pritisak u gumama smanjuje potrošnju goriva, pruža maksimalan komfor u vožnji kao i precizne reakcije na pokrete upravljača a time se produžava i upotrebni vek guma.

TPMS obezbeđuje pravilan pritisak u gumama u datim uslovima. „Pritisak u gumama igra važnu ulogu kod voznih karakteristika automobila i životnog veka samih guma“Oštećenja puta, iznenadni bočni udari vetra, nagli manevri izbegavanja i brze promene uslova na putu, sve su to rizici po bezbednost u saobraćaju. Bezbednost se poboljšava, kada se pritisak u gumama automobila prilagodi opterećenju automobila i uslovima vožnje

Sistem za kontrolu pritiska u gumama TPMS doprinosi smanjenju potrošnje goriva. Optimalan pritisak u gumama pruža prijatnu i komfornu vožnju, precizne reakcije na pokrete upravljača i lako kotrljanje što dovodi do uštede goriva. Dva i po procenta goriva bi se moglo uštedeti kada bi svi automobili bili opremljeni sistemom za kontrolu pritiska u gumama

Proizvođači automobila mogu da biraju između direktnog i indirektnog TPMS sistema za kontrolu pritiska u gumama. Kod direktnog sistema svaki točak poseduje senzor koji podatke o pritisku u gumama, temperaturi i ostale relevantne faktore prenosi uređajima na instrument tabli.

Indirektni sistem za kontrolu pritiska nije tako precizan kao direktni i prikazuje podatke samo kada se auto kreće, zato što se rezultati merenja dobijaju na osnovu brzine točka koju pruža ABS sistem. Indirektni TPMS dakle ne može da prikaže tačan pritisak u gumi. Proizvođač automobila odlučuje koji sistem će se ugrađivati.Zamena guma će biti komplikovanija

Senzori direktno na točkovima - to će sigurno biti najrasprostranjeniji sistem. Za vozače automobila time zamena guma postaje tehnički komplikovanija, jer će neki uređaji na automobilu morati da budu ponovo podešeni preko OBD porta, zato što se prilikom zamene guma vrši i zamena senzora.